Kostek Adwokaci

Kancelaria powstała w celu świadczenia najwyższej jakości usług prawnych

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń oraz spółek cywilnych. Pomoc prawną dla przedsiębiorców Kancelaria świadczy na zasadach stałej obsługi prawnej lub w ramach indywidualnych zleceń. Świadczone przez Kancelarię Adwokacką usługi prawne obejmują przede wszystkim pomoc prawną w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych. Adwokaci w ramach świadczonej pomocy prawnej zastępują oraz reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej. Zakres usług obejmuje również przygotowanie i opiniowanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych oraz udzielaniu porad i konsultacji prawnych.

ZESPÓŁ

Naszym celem jest świadczenie pomocy prawnej z najwyższą starannością merytoryczną, dlatego powierzone nam sprawy prowadzone są osobiście - wyłącznie przez adwokatów.

Andrzej Kostek

ADWOKAT

MARTYNA KITOWSKA-KOSTEK

ADWOKAT

Dane kontaktowe