23 kwietnia 2019

Obsługa prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. 

Zapewniamy prawne wsparcie w bieżącej działalności przedsiębiorstwa jak i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej.

Przedsiębiorcom oferujemy m.in.:

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • sporządzanie  opinii prawnych,
  • udział w negocjacjach,
  • sporządzanie statutów prawnych, regulaminów i innych dokumentów korporacyjnych,
  • windykację należności,
  • bieżące informowanie o istotnych dla przedsiębiorcy zmianach w prawie,
  • udzielanie porad prawnych.