21 lutego 2017

Postępowanie przed E-Sądem

Postępowanie przed E-Sądem w trybie elektronicznego postępowania upominawczego:

Elektroniczne postępowanie upominawcze daje możliwość szybkiego uzyskania nakazu zapłaty i klauzuli wykonalności, a także składanie elektronicznych wniosków egzekucyjnych i stałe monitorowanie przebiegu sprawy przez adwokata poprzez wgląd do elektronicznych akt postępowania sądowego. Nadto w elektronicznym postępowaniu upominawczym opłata sądowa wynosi 1,25% kwoty dochodzonego roszczenia (5% w zwykłym postępowaniu sądowym). Elektroniczne postępowanie upominawcze dotyczy spraw których stan faktyczny nie jest skomplikowany
i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.