21 lutego 2017

Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne:

  • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
  • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
  • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.