21 lutego 2017

Zespół

Adwokat Andrzej Kostek

Adwokat Andrzej Kostek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, następnie złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończył również studia podyplomowe z dziedziny finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Adwokat prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego,  a także cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego i gospodarczego, administracyjnego, zamówień publicznych oraz zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców.

Adwokat Martyna Kitowska-Kostek

Adwokat Martyna Kitowska-Kostek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Jest absolwentką seminarium doktoranckiego  w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Adwokat prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, karnego, handlowego i gospodarczego oraz zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców.