21 lutego 2017

Prawo handlowe

Prawo handlowe:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego poczynając od przygotowania aktów założycielskich (umowa spółki) poprzez kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych,
 • prowadzenie w postępowaniu rejestrowym w Krajowym  Rejestrze Sądowym bieżących zmian w strukturach spółek,
 • przekształcanie organizacyjne spółek,
 • reprezentacja na zgromadzeniach wspólników oraz obsługa prawna organów spółek,
 • prowadzenie postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
 • przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu
  i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej,
 • prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek.

Postępowanie gospodarcze:

 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym,  upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym w sprawach gospodarczych,
 • reprezentowanie Klientów przed sądem I i II instancji w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • sporządzanie odpowiedzi na wniesione przez przeciwników procesowych środki zaskarżenia – sprzeciwy, zarzuty, apelacje,
 • sporządzanie środków zaskarżenia od wydanych orzeczeń – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, wyroków, wyroków zaocznych,
 • sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, a także reprezentacja Klientów na wyznaczonym przez sąd posiedzeniu.