21 lutego 2017

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych:

  • doradztwo w procedurach przetargowych,
  • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,
  • pomoc w przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • pomoc w przygotowywaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przygotowywanie odwołań oraz zastępstwo procesowe.