21 lutego 2017

Prawo karne

Adwokaci podejmują się:

 • pełnienia funkcji obrońcy w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a także
  w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • reprezentacji pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.

Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje:

 • prowadzenie spraw Klientów na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym,
 • przygotowanie środków odwoławczych,
 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym pokrzywdzonych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego.